Skočiť na hlavný obsah

Služby

 

 

Informačné služby

 • Helpdesk - podpora užívateľov PC
 • Zabezpečenie a starostlivosť o IT prostredie v ktorom užívatelia pracujú
  • IT pracovné prostriedky, napr. notebooky, monitory, tlačiarne pre užívateľov
  • HW pre infraštruktúru (napr. servery, siete, úložný priestor)
  • užívateľské prostredie, operačný systém MS, Outlook, .....
  • špeciálne SW
  • ochrana a bezpečnosť dát
  • zálohovanie dát, obnova záloh v prípade potreby
 • Riadenie a realizácia IT projektov o
  • Zavedenie nových firemných SW aplikácií
  • Vybudovanie, zmena alebo rozvoj IT infraštruktúry

 

Kontakt: Dénes Trestyánszki, IT manažér
E-mail: denes.trestyanszki@ds-property.sk
Tel.: +421 907 058 497

 

Správa majetku

 • Správa budov
  • spravovanie prevádzky a optimalizácia využitia objektu
  • kalkulácia a rozúčtovanie prevádzkových nákladov o manažment nájomných zmlúv
  • kontrola a úhrady dodávateľských faktúr súvisiacich s prevádzkou objektov a areálov
  • fakturácie voči nájomníkom, kontrola úhrad, príprava vyúčtovaní
  • príprava vecného a finančného plánu údržby
  • komunikácia s dodávateľmi sieťových médií, kontrola faktúr za dodávky
  • evidencia spotrieb médií
 • Upratovanie
 • Inventarizácia majetku
 • Komplexné poistenie majetku aj osôb
 • Archivácia dokumentov

 

Kontakt: JUDr. PaedDr. Anita Krajcsíková, Facility Manager
E-mail: anita.krajcsikova@ds-property.sk
Tel.: +421 917 347 486

 

Hygiena

 • Výkon upratovacích a čistiacich prác vo výrobných a nevýrobných priestoroch v spoločnosti ISTERMEAT
 • Príjem a výdaj obedov
 • Zber a separácia odpadu
 • Umývanie prepraviek
 • Kontrola deratizácie
 • Evidencia a vydanie čistiacich prostriedkov
 • Školenia sanitačných pracovníkov
 • Súčinnosť s oddelením kvality zadávateľa v činnostiach hygieny a kvality podľa potreby

 

Kontakt: Viktória Csókaová, hygienik
E-mail: viktoria.csokaova@ds-property.sk
Tel.: +421 917 545 613

 

 

Údržba

 • pravidelná preventívna údržba, havarijná údržba stavebných objektov (SO)
 • výber a riadenie externých dodávateľov údržby a opráv
 • obsluha technických zariadení v budovách a areáloch
 • plánovanie a zabezpečenie revízii VTZ a iných zariadení v zmysle platnej legislatívy
 • deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
 • zabezpečenie koordinácii BOZP a PO
 • čistenie a dezinfekcia klimatizačných systémov

 

Kontakt: Tibor Tóth, ml. hlavný inžinier
E-mail:  tibor.toth@ds-property.sk
Tel.: +421 903 409 472 

 

 

Údržba areálov

 • Údržba hracích plôch a okolia MOL Arény a MOL Academy klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda
 • Údržba zelene v spoločnostiach Holdingu (napr. DAC BonBon, Kukkonia Farm, Hotel Château Amade, DS Property, Euromilk, Világi Winery v Chľabe)
 • Zimná údržba objektov

 

Kontakt: Tomáš Máhr, manažér údržby hracích plôch a zelene
E-mail: tomas.mahr@ds-property.sk
Tel.: +421 918 676 808